Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tổng kết mô hình “Vỗ béo bò thịt trong nông hộ” tại huyện Yên Bình

19:31 | 07/09/2018 236 lượt xem