TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Tổng kết mô hình “Vỗ béo bò thịt trong nông hộ” tại huyện Yên Bình

19:31 | 07/09/2018 201 lượt xem