Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Tổng kết mô hình “Vỗ béo bò thịt trong nông hộ” tại huyện Yên Bình

19:31 | 07/09/2018 84 lượt xem