Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Tổng kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm 2011

08:01 | 05/07/2011 170 lượt xem