Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Tổng hợp chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái tại nước CHDCND Lào

19:04 | 09/07/2018 184 lượt xem