TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Tổng hợp chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái tại nước CHDCND Lào

19:04 | 09/07/2018 231 lượt xem