Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tổng hợp chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái tại nước CHDCND Lào

19:04 | 09/07/2018 249 lượt xem