TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Tổng duyệt Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Yên Bái lần thứ VIII năm 2018

19:57 | 18/10/2018 201 lượt xem