Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tổng duyệt Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Yên Bái lần thứ VIII năm 2018

19:57 | 18/10/2018 215 lượt xem