Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tổng duyệt chương trình Lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Mường Lò năm 2018

11:22 | 21/09/2018 546 lượt xem