TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Tổng duyệt chương trình Lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Mường Lò năm 2018

11:22 | 21/09/2018 511 lượt xem