Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tổng duyệt các hoạt động tham gia sự kiện "Giới thiệu sắc màu văn hóa dân tộc Mông Yên Bái tại Hà Nội"

11:07 | 10/05/2019 293 lượt xem