Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm và chúc Tết tỉnh Yên Bái

19:23 | 10/02/2019 1,298 lượt xem