Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Toàn tỉnh giảm 238 cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp

19:22 | 16/05/2018 106 lượt xem