TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Toàn tỉnh giảm 238 cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp

19:22 | 16/05/2018 120 lượt xem