Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Toàn tỉnh có 40 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp

17:18 | 30/12/2017 335 lượt xem