Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Toàn tỉnh có 40 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp

17:18 | 30/12/2017 507 lượt xem