TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Toàn tỉnh có 280 con gia súc bị mắc bệnh

20:06 | 07/03/2018 270 lượt xem