Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tọa đàm về tín dụng ưu đãi cho các HTX và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

19:35 | 19/07/2018 226 lượt xem