Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Toạ đàm "Kiểm soát bán lẻ thuốc kê đơn"

09:48 | 27/05/2018 307 lượt xem