Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tọa đàm " Kết nối yêu thương - Nhân lên tấm lòng nhân ái"

20:07 | 10/02/2018 255 lượt xem