KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Tọa đàm đối thoại “Cán bộ, chiến sỹ với pháp luật, kỷ luật quân đội"

19:23 | 09/08/2019 105 lượt xem