Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tọa đàm "Cán bộ, sĩ quan trẻ thi đua làm theo lời Bác”

19:54 | 24/05/2018 324 lượt xem