Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tọa đàm các vấn đề xã hội: Xâm hại trẻ em - góc nhìn thẳng

16:46 | 12/05/2019 99 lượt xem