Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tòa án nhân dân huyện Yên Bình xây dựng hình ảnh cán bộ " Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư"

20:07 | 11/09/2018 694 lượt xem