Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh Yên Bái tiếp xúc cử tri huyện Trạm Tấu

19:48 | 24/05/2019 44 lượt xem