TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Văn Yên

19:40 | 16/01/2019 186 lượt xem