Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc.

15:15 | 07/01/2017 1,814 lượt xem