TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Tỉnh Yên Bái thu ngân sách đạt 340 tỷ đồng

20:06 | 07/03/2018 197 lượt xem