Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Tỉnh Yên Bái tham dự Hội nghị trực tuyến về Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử

17:07 | 23/07/2019 191 lượt xem