Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tỉnh Yên Bái tham dự Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 77 của Chính phủ

17:50 | 11/07/2019 46 lượt xem