Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tỉnh Yên Bái phê duyệt chính sách ưu đãi thu hút đầu tư

17:20 | 31/12/2011 479 lượt xem