LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

Tỉnh Yên Bái phê duyệt chính sách ưu đãi thu hút đầu tư

17:20 | 31/12/2011 490 lượt xem