KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Tỉnh Yên Bái phê duyệt chính sách ưu đãi thu hút đầu tư

17:20 | 31/12/2011 484 lượt xem