Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Tỉnh Yên Bái phấn đấu giá trị sản xuất cây vụ đông đạt 250 tỷ đồng

18:26 | 01/10/2017 160 lượt xem