Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tỉnh Yên Bái phấn đấu 20 trường đạt chuẩn quốc gia trong năm 2019

18:44 | 15/04/2019 85 lượt xem