Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tỉnh Yên Bái khuyến khích chế biến sâu khoáng sản

19:03 | 25/03/2018 415 lượt xem