Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tỉnh Yên Bái hỗ trợ 110 tỷ đồng thực hiện Đề án phát triển chè vùng cao

18:44 | 15/04/2019 86 lượt xem