TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Tỉnh Yên Bái hỗ trợ 110 tỷ đồng thực hiện Đề án phát triển chè vùng cao

18:44 | 15/04/2019 54 lượt xem