Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tỉnh Yên Bái đẩy nhanh tiến độ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

18:44 | 15/04/2019 312 lượt xem