TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Tỉnh Yên Bái đẩy nhanh tiến độ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

18:44 | 15/04/2019 186 lượt xem