Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Tỉnh Yên Bái đánh giá tình hình thực hiện xây dựng đề án vị trí, việc làm trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập

19:30 | 12/09/2017 241 lượt xem