Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Tỉnh Yên Bái biểu dương Trưởng Ban công tác MTTQ tiêu biểu giai đoạn 2014 - 2017

20:04 | 11/11/2017 282 lượt xem