TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Tỉnh ủy Yên Bái gặp mặt cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý các cấp

16:48 | 08/03/2018 630 lượt xem