Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Tỉnh ủy Yên Bái gặp mặt cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý các cấp

16:48 | 08/03/2018 578 lượt xem