TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Tỉnh ủy Yên Bái gặp mặt các cơ quan báo chí, tuyên truyền

19:19 | 16/03/2019 239 lượt xem