Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tỉnh ủy Yên Bái gặp mặt các cơ quan báo chí, tuyên truyền

19:19 | 16/03/2019 278 lượt xem