Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tỉnh Lào Cai hỗ trợ tỉnh Yên Bái 500 triệu đồng khắc phục hậu quả thiên tai

19:53 | 10/08/2018 224 lượt xem