Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tìm hiểu về Luật Đấu giá tài sản năm 2016

19:37 | 04/07/2017 397 lượt xem