Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh cho ý kiến vào đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh

19:23 | 17/05/2019 471 lượt xem