Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Tiểu Ban khánh tiết, thi đua, tuyên truyền chuẩn bị chu đáo phục vụ diễn tập KVPT tỉnh năm 2017

19:45 | 09/05/2017 312 lượt xem