Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tiếp xúc cử tri đặc thù ở huyện vùng cao Trạm Tấu

17:13 | 04/12/2018 278 lượt xem