TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Tiếp xúc cử tri đặc thù ở huyện vùng cao Trạm Tấu

17:13 | 04/12/2018 219 lượt xem