Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tiếp sức cho ước mơ đến trường của em Lê Xuân Nam

18:27 | 13/01/2018 565 lượt xem