Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tiếp sức cho ước mơ của Ngọc Quỳnh

17:50 | 29/12/2018 187 lượt xem