Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tiếng hát thầy giáo Tiến Hoàng

09:03 | 18/05/2017 2,020 lượt xem