Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tiếng đàn bầu - Phan Thanh Toàn

14:14 | 22/09/2015 1,115 lượt xem