Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trên Quốc lộ 32C

18:01 | 22/11/2017 262 lượt xem