Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với đơn vị tư vấn về Chiến lược phát triển KT-XH tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn đến năm 2050

11:21 | 02/11/2019 193 lượt xem