Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các sở, ban, ngành về tình hình KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

19:47 | 18/02/2019 145 lượt xem