TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các sở, ban, ngành về tình hình KT-XH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

19:47 | 18/02/2019 130 lượt xem