Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Viêng Chăn trước khi về nước

19:36 | 01/10/2018 226 lượt xem