TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Thường trực Tỉnh ủy đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" cấp quốc gia, xuân Kỷ Hợi 2019

19:55 | 12/02/2019 269 lượt xem