Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thường trực Tỉnh ủy đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" cấp quốc gia, xuân Kỷ Hợi 2019

19:55 | 12/02/2019 284 lượt xem