TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Thường trực Thành uỷ Yên Bái làm việc với Đảng bộ các xã, phường

18:54 | 02/04/2018 283 lượt xem