Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Thường trực HĐND tỉnh xem xét các nội dung trình Kỳ họp thứ 9

19:03 | 14/03/2018 131 lượt xem