Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958 - 25/9/2018)

Thường trực HĐND tỉnh ký kết quy chế phối hợp với UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh

19:03 | 14/03/2018 171 lượt xem